Pomoc prawna

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

dla niepublicznych placówek oświatowych

Kancelaria Peter Nielsen & Partners istnieje od 1991 r. Koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców, oferując kompleksowe usługi obejmujące prawo cywilne, administracyjne, handlowe i prawo pracy.

Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej dla niepublicznych jednostek oświatowych, w szczególności przedszkoli i szkół niepublicznych. Zespół prawników i księgowych kierowanych przez radcę prawnego Roberta Kamionowskiego prowadzi kompleksową obsługę prawną tych jednostek.

Mamy bogate doświadczenie procesowe, zarówno w sądach administracyjnych, jak i cywilnych. Wyroki wydane w prowadzonych przez nas sprawach stały się precedensami wyznaczającymi kierunki orzecznictwa.

Oferujemy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • przygotowywanie opinii i udzielanie porad prawnych dotyczących prawa oświatowego i przepisów związanych z prowadzeniem placówek oświatowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów statutów jednostek, umów i innych dokumentów,
 • pomoc w procedurach uzyskania wpisu do ewidencji placówek niepublicznych,
 • pomoc prawna w zakresie dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
 • badanie prawidłowości naliczania dotacji,
 • reprezentowanie w postępowaniach o zwrot dotacji jako pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 • reprezentowanie placówek w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących roszczeń o wypłatę dotacji w prawidłowej wysokości,
 • reprezentowanie placówek w postępowaniach dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypłacania zaniżanych dotacji,
 • udział w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i nadzoru pedagogicznego, reprezentowanie placówek przy czynnościach kontrolnych,
 • reprezentowanie i zastępowanie organu prowadzącego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych wobec placówek w wyniku kontroli, w tym przed sądami administracyjnymi,
 • badanie uchwał organów samorządu terytorialnego w sprawach udzielania dotacji i kontroli, przygotowywanie wezwań i skarg do sądu administracyjnego, reprezentowanie w postępowaniach,
 • reprezentowanie i zastępowanie Klienta w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, podatkowych i administracyjnych dotyczących działalności placówki oraz organu prowadzącego,
 • windykacja należności placówek w związku z ich działalnością, np. opłat z tytułu czesnego.

Wynagrodzenie i formy współpracy

Wynagrodzenie za udzielaną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie z Klientem, na podstawie rodzaju spraw i wartości roszczeń.

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu zaniżonych dotacji, oferujemy konkurencyjne warunki i wynagrodzenie oparte na odzyskanych kwotach.

Oferujemy także stałe umowy o współpracy obejmujące uzgodniony zakres pomocy prawnej oraz zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne.

Zespół wiodących prawników

Robert Kamionowski – partner, radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 1993 r., pracuje w Kancelarii od 1992 r., specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów i publikacji.

e-mail: rk@pnplaw.pl tel. kom. 601 35 53 82

Lech Gniady – radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 2012 r., pracuje w Kancelarii od 2007 r., specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, samorządowego, sporów sądowych, prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami. Redaktor bloga PrawoiEdukacja.pl, autor publikacji i artykułów.

e-mail: lg@pnplaw.pl

Kontakt

Peter Nielsen & Partners Law Office sp.k.

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

tel. 22 59 29 000, e-mail: office@pnplaw.pl

Więcej informacji o Kancelarii na stronie www.pnplaw.pl

Jedna myśl nt. „Pomoc prawna

 1. Marek Łyskawa

  Dzień dobry!

  Czy mogę uzyskać u Państwa odpowiedź (darmową? odpłatną?) na poniższy problem?
  Budujmy nowe przedszkole w Warszawie na Bemowie. Prawdopodobnie dopiero w październiku będziemy mogli je zarejestrować i uruchomić. Czy po zmianie przepisów oświatowych nadal istnieje taka możliwość, że Urząd może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu 30 września na złożenie wniosku o dotację (subwencję) lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego?

  Przygotowując się do roli dyrektora przedszkola niepublicznego od kilku tygodni czytam artykuły na Państwa stronie. BARDZO dziękuję za tego bloga, bo wiedzy tu co nie miara, ale też (z przyjemnością je czytam) trafnych komentarzy do zmian w oświacie.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*