Nowe rozporządzenie w sprawie subwencji oświatowej już obowiązuje

Jak corocznie, wydane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024. Publikacja nastąpiła w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 2755.

Zachęcam do zapoznania się z aktualnymi przepisami. Zawierają one obowiązujące na rok 2024 m.in. wagi przeliczeniowe, stosowane dla ustalania subwencji dla j.s.t., a co za tym idzie, także dotacji dla jednostek oświatowych, przede wszystkim dla szkół oraz na uczniów niepełnosprawnych.

Pewnie nie będzie zaskoczeniem, ale rozwiązania obowiązujące w roku 2023 zostały właściwie bez zmian przeniesione na rok 2024. Może Ministerstwu zabrakło czasu na przygotowanie całkowicie nowych zasad? A może uznano, że są to rozwiązania bardzo dobre?

Już w roku 2023 organy prowadzące znalazły się w sytuacji drastycznego zmniejszenia niektórych dotacji, przede wszystkim na licea ogólnokształcące dla dorosłych, kształcące zarówno w formie zaocznej, jak i stacjonarnej, oraz dla szkół policealnych. Analiza obecnego Rozporządzenia na rok 2024 nie przynosi dobrych wieści. Stawki przeliczeniowe, czyli wagi dla tych szkół, pozostają na poziomie roku 2023. Oznacza to, że znowu miesięczne dotacje dla liceów dla dorosłych będą kilkuzłotowe, pozostaną na podobnym poziomie dla szkół policealnych, a lwia część dotacji ma być przekazywana na podstawie zdanych matur i egzaminów zawodowych.

Pocieszeniem będzie może to, że planowany jest wzrost finansowego standardu A, jako podstawy do obliczania poszczególnych subwencji. W roku 2023 ten wskaźnik wynosił 6898,69 zł, a zaplanowano wzrost o ok. 967 zł w stosunku do roku poprzedniego. Można zatem oczekiwać wzrostu standardu A do ok. 7860 zł.

Robert Kamionowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*