Miesięczne archiwum: styczeń 2021

Uczniowie klas I – III wracają do szkoły po feriach

Po feriach, 18 stycznia, mają wrócić do szkół uczniowie klas I – III. Ministerstwa (Edukacji i Zdrowia) są super z siebie zadowoleni, gorzej ze szkołami, nauczycielami i dyrektorami….

Na stronie MEiN są nowe wytyczne sanitarne, jak mówią specjaliści, w dużej części nie do spełnienia w szkole. Ale któż by się przejmował takimi drobiazgami?

Przykłady?

Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy (wtedy przychodzą od rana do wieczora…)

Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach (a inne zajęcia, angielski, religia? I jeśli dzieci przychodzą o rożnych porach…)

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych (kto ma się zajmować tymi dziećmi, skoro mają przebywać z tymi samymi nauczycielami?)

Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m (ktoś chyba dawno nie był w stołówce szkolnej)

I tak dalej. Resztę i tak ma załatwić dyrektor.

Powodzenia i jak najmniej (a najlepiej wcale) zakażeń!