Miesięczne archiwum: kwiecień 2018

MEN twardo przy absurdalnym zatrudnianiu na umowy o pracę

Zaprzyjaźniony “organ prowadzący” przesłał mi pismo, jakie dostali z MEN na ich pytanie o zatrudnianie nauczycieli.

zapraszam do lektury MEN odpowiedź na pismo ws zatrudniania nauczycieli

MEN w postaci Departamentu Współpracy z Samorządem (ciekawe, swoją drogą, na czym polega współpraca z samorządem przy zatrudnianiu nauczycieli w niepublicznych placówkach oświatowych …???) twardo stoi na gruncie wspaniałych rozwiązań, jakie przynosi nowa regulacja. Po ich pismach widać, że zasada kopiuj-wklej to podstawa pracy urzędnika. “Twoja treść brzmi znajomo”??? Tak, dokładnie.

Dowiadujemy się (ponownie), że “Mając na uwadze powyższe, zmiany zawarte w ustawie … w zakresie ustawy – Karta Nauczyciela stanowią nową i pożądaną jakość w zatrudnianiu nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach niesamorządowych.”

Robert Kamionowski

P.S. jak się nie ma argumentów merytorycznych, to chociaż rzucimy ideologią…

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na list

Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN odpowiedział na mój list z lutego br. w sprawie m.in. wynagrodzeń w niepublicznych szkołach i przedszkolach oraz zatrudniania nauczycieli na umowie o pracę.

odpowiedź MEN

Zdaniem MEN, limit wynagrodzeń do 150% lub 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego dotyczy wszystkich osób fizycznych zatrudnionych w placówkach, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Natomiast odnosząc się do pytania o zatrudnianie nauczycieli i problemy z tym związane, MEN udziela jednej odpowiedzi: wszyscy nauczyciele we wszystkich szkołach i placówkach muszą być zatrudniani na umowie o pracę, także logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni i doradcy zawodowi. MEN podpowiada jedynie, aby zatrudniać ich na niski wymiar etatu.

Warto przytoczyć konkluzję tego pisma, wskazującą na przesłanki wprowadzenia tych zmian:

“Uregulowanie sposobu zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dokonane zostało w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania w tych jednostkach, bezpieczeństwa uczniów i wychowanków, a także w trosce o zapewnienie nauczycielom tych jednostek możliwości korzystania z uprawnień pracowniczych.”

Oznacza to, że Państwa szkoły, przedszkola i placówki, które zatrudniają nauczycieli i specjalistów na umowie cywilnoprawnej albo jako przedsiębiorców, nie  zapewniają odpowiedniej jakości procesu nauczania ani bezpieczeństwa uczniów i wychowanków.

I na koniec z pisma: “Mając na uwadze powyższe, zmiany zawarte w ustawie … w zakresie ustawy – Karta Nauczyciela stanowią nową i pożądaną jakość w zatrudnianiu nauczycieli w szkołach niesamorządowych.” Bez komentarza…

Co zatem robić? Może pisać, pisać, pisać do MEN…???

Robert Kamionowski