Miesięczne archiwum: maj 2020

Zebrane wytyczne sanitarne

Na stronie MEN zebrano dotychczas wydane wytyczne sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia dla rożnych szkół, przedszkoli i placówek systemu oświaty. Znajdą tu Państwo także m.in. wytyczne dla prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju, poradni psychologiczno-pedagogicznych czy internatów i burs.

Oczywiście, te zalecenia powtarzają się, można je sprowadzić do ogólnego “myć
i dezynfekować”, ale każda osoba prowadząca powinna je wdrażać i zapewniać ich przestrzeganie. Nawet, jeśli są bardzo poważne wątpliwości co do prawnych podstaw ich wydawania i obowiązywania, to przecież pamiętajmy, że najważniejsze jest zdrowie dzieci i personelu. A na ewentualne rozliczenia prawne jeszcze przyjdzie czas, być może…

Pliki do pobrania zamieszczone zostały na stronie MEN w zakładce Wytyczne GIS, MZ i MEN

Redakcja

Nowe wytyczne sanitarne GIS dla przedszkoli

Sytuacja jest dynamiczna. Na stronie internetowej MEN zamieszczono kolejne, nowe, datowane 4 maja, “Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli”.

Nie przynoszą wiele zmian w stosunku do Wytycznych z 30 kwietnia, nadal jest mowa o 12 dzieciach w grupie i 4 m2 na dziecko w sali.

Dostęp do wytycznych https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

Redakcja

 

Jeszcze o wytycznych sanitarnych

Aby ułatwić wyszukiwanie wytycznych sanitarnych, podaję linki do strony MEN oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na których opublikowano zalecenia dla przedszkoli i żłobków.

Strona MEN z wytycznymi MEN, GIS i Min. Zdr. https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Na stronie GIS wytyczne inspekcji sanitarnej wytyczne GIS

Robert Kamionowski

 

Problemy epidemiczne przy otwieraniu przedszkoli

Decyzja o “odmrożeniu” żłobków i przedszkoli w pierwszej kolejności, wywołuje lawinę wątpliwości i problemów po stronie organów prowadzących, które pozostawiono same w obliczu pandemii. Właściciele zastanawiają się bardzo słusznie, kto weźmie odpowiedzialność, gdy w placówce coś się stanie?

Dlatego konieczne jest także prawne zabezpieczenie ze strony przedszkola czy żłobka, aby kosztów, także finansowych, pewnych decyzji nie zwalono na barki samych placówek i ich właścicieli.

Rodzice mają zadeklarować się, czy będą posyłać dzieci do placówki. Dlatego w obecnym stanie epidemicznym i rozporządzeniem MEN, powołującym się na różne wytyczne sanitarne,  konieczne wydaje się, aby przy tej okazji rodzice składali także pewne oświadczenia, np. tego rodzaju, jak przygotowaliśmy dla Państwa.  Oświadczenie jest szersze, można oczywiście skorzystać z jego fragmentów, np. o odpowiedzialności.

Wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj.

Robert Kamionowski

Alert prawny w zakresie przepisów tarczy antykryzysowej

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy kolejny alert prawny opracowany przez zespół kancelarii Peter Nielsen & Partners, odnoszący się do zmian w prawie, wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła kolejne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców.

Dla przedsiębiorców otwiera się m.in. nowa możliwość wsparcia poprzez Polski Fundusz Rozwoju. Ponadto, zwolnienie z 50% składek na ZUS dla pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Zapraszamy do lektury i skorzystania.

202000504 PNP newsletter COVID-19 (2.0)

 

Ustawa obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r.

Redakcja “Prawo i Edukacja”