Czy TRZEBA otworzyć przedszkole 6 maja?

Wątpliwości pojawiają się w kwestii, czy rozporządzenie MEN nakazuje otwieranie przedszkoli, czy “tylko” je umożliwia? Konstrukcja prawna jest tak, że wykreślono spośród jednostek oświatowych, podlegających ograniczeniu funkcjonowania, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Co to oznacza? Tyle, że z dniem 6 maja znika ZAKAZ, wydany przez ministra, czyli rząd, ich normalnego funkcjonowania. Co nie oznacza, że przedszkola muszą i natychmiast wrócą w tryb normalnej pracy, ponieważ to organy prowadzące zawsze i tak decydują, czy zachowane i spełnione są warunki, bezpieczne i higieniczne, do ich funkcjonowania. Jeśli nie mogą zostać spełnione wymogi bezpieczeństwa, przedszkole (czy żłobek) mogą pozostać jeszcze jakiś czas zamknięte, gdy tak decyduje organ prowadzący. Ale z tym mogą wiązać się inne, poważne konsekwencje.

Pierwsza, to kwestia dotacji, gdyż organy dotujące mogą uznać, że skoro nie została przywrócona działalność opiekuńczo-wychowawcza, to przedszkole nie prowadzi prawidłowej działalności, zatem nie obejmuje opieką także swoich uczniów, zatem dotacja nie jest należna.

Druga sprawa finansowa to możliwości żądania zapłaty czesnego przez te przedszkola, które pozostaną zamknięte, pomimo, że nie będzie już takiego nakazu prawnego. Wtedy odpada już „uzasadnienie” w postaci decyzji władz, a zastosowanie będą miały wyłącznie przepisy prawa cywilnego, także co do niewykonania zobowiązań.

I wreszcie, dla samych rodziców decyzja, czy wysłać dziecko do przedszkola, czy zostać z nim w domu, wiąże się z możliwością dalszego pobierania zasiłku opiekuńczego, który jest należny wyłącznie w przypadku zamknięcia przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Jeśli przedszkole będzie zamknięte nawet decyzją organu prowadzącego, to przesłanki ustawowe wydają się spełnione. Lecz jeśli formalnie zostanie otwarte, to w sytuacji pozostania z dzieckiem w domu, prawa do zasiłku nie będzie.

Robert Kamionowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*