Punkty przedszkolne a zmiana sposobu użytkowania budynku (1/2)

Od momentu wprowadzenia możliwości zakładania punktów przedszkolnych istnieją liczne kontrowersje związane z wymogami budowlanymi stawianymi tym obiektom. Przypomnijmy, że w intencji Ministra Edukacji określenie łagodniejszych wymogów lokalowych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego (…) miało umożliwić łatwe zakładanie takich placówek.

Ponieważ jednak wymogi lokalowe/budowlane zostały określone w akcie rangi rozporządzenia, od początku funkcjonowania tych przepisów powstało pytanie o relację przepisów rozporządzenia do przepisów ustawy Prawo budowlane.

Przy czym należy pamiętać, że ustawa Prawo budowlane w każdym przypadku zmiany funkcji danego lokalu (np. z funkcji mieszkalnej na funkcję oświatową) wymaga przejścia procedury zmiany sposobu użytkowania.

Wobec dużej rozbieżności interpretacyjnej lokalnych organów administracji, w 2008 r. Minister Infrastruktury zajął jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym zakładanie punktów przedszkolnych nie wymaga dokonywania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Takie informacje były również upubliczniane przez Ministra Edukacji Narodowej na stronach internetowych ministerstwa. (tekst stanowiska: Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury )

Lokalne organy administracji w tym starostwa powiatowe oraz organy nadzoru budowlanego nie wszędzie jednak respektowały powyższe wytyczne ministra, co prowadziło do bardzo zróżnicowanej praktyki i nierównego traktowania punktów przedszkolnych. Niejednokrotnie wiązało się to z nakładaniem wysokich opłat legalizacyjnych, które w praktyce powodują konieczność zamknięcia placówki.

Obecnie stanowisko ministerstwo uległo niestety radykalnej zmianie, co zamiast rozwiązywać problem znacznie go potęguje. Minister Budownictwa w nowo wydanym stanowisku wskazuje, że nie istnieje wyłącznie obowiązku dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania przy zakładaniu punktów przedszkolnych. (tekst stanowiska: nowe stanowisko)

Niestety w związku z nowym stanowiskiem osoby, które zakładały punkty przedszkolne w zaufaniu do pierwotnego stanowiska Ministra Infrastruktury, mogą być obecnie obciążane opłatami legalizacyjnymi przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Nasza kancelaria prowadzi już obecnie sprawy punktów przedszkolnych, w odniesieniu do których wskazuje się na samowolę budowlaną z powodu braku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Pomimo sygnałów o potrzebie podjęcia stosownych działań w tym zakresie płynących z różnych środowisk, ani ministerstwo budownictwa ani MEN nie podjęły działań zmierzających do wyeliminowania wątpliwości w powyższym zakresie.

Kancelaria Peter Nielsen & Partners Law Office skierowała w tym zakresie wniosek do Ministerstwa Budownictwa. Ministerstwo zadeklarowało konsultację z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych. O wynikach ww. konsultacji będziemy informować na niniejszym blogu.

2 myśli nt. „Punkty przedszkolne a zmiana sposobu użytkowania budynku (1/2)

 1. pnplaw_adm Autor wpisu

  Dzień dobry,
  Sądy administracyjne przyjmują wykładnię, wedle której zmiana sposobu użytkowania jest wymagana.
  Pozdrawiam,
  Lech Gniady

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*