Pozew zbiorowy

Kancelaria Peter Nielsen & Partners poszukuje osób zainteresowanych pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa w związku z procedurą zakładania punktów przedszkolnych. Pozew ma obejmować roszczenie odszkodowawcze za konieczność poniesienia opłat legalizacyjnych przez założycieli punktów przedszkolnych, którzy zakładali placówki zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Infrastruktury z 2008 r.

Podstawą pozwu jest konstytucyjna zasada ochrony zaufania obywateli do państwa prawa.  Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że demokratyczne państwo prawa nie może “zastawiać pułapek” na swoich obywateli. W naszej ocenie taką pułapką było niewątpliwie stanowisko Ministerstwa Infrastruktury z 2008 r., w ramach którego minister zapewniał obywateli o braku konieczności dokonywania tzw. zmiany sposobu użytkowania przy zakładaniu punktów przedszkolnych .

Obecnie osoby, które zaufały wykładni ministerialnej, mogą być obciążane opłatami legalizacyjnymi w wysokości 20.000 zł.

Osoby zainteresowane pomocą prawną w powyższym zakresie prosimy o kontakt z radcą prawnym Lechem Gniadym pod adresem e-mail: lg@pnplaw.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*