Wpis do ewidencji a wniosek o dotację – ciąg dalszy

W artykule z 19 września 2014 r. pisaliśmy Państwu o problemie, dotyczącym złożenia wniosku o dotację dla przedszkola niepublicznego, przed zgłoszeniem przedszkola do ewidencji placówek oświatowych. Rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie skłoniły nas, do podjęcia korespondencji z Najwyższą Izbą Kontroli.

Niestety odpowiedź NIK-u w powyższym zakresie jest głęboko rozczarowująca. NIK powołuje się na nieaktualne stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym dopuszczalne jest co najwyżej jednoczesne zgłoszenie wniosku o dotację ze zgłoszeniem placówki do ewidencji placówek oświatowych.

W swojej odpowiedzi NIK pomija jednak, dwie podstawowe kwestie:

 • Po pierwsze Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do wypowiadania się w sprawach administracyjnych. W Polsce istnieje odrębny pion sądownictwa administracyjnego, które jest właściwe do rozpoznawania spraw o takim charakterze.
 • Po drugie fundamentalna zasada prawa, ujęta w art. 7 Konstytucji stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie wprowadzają wymogu zgłoszenia przedszkola do ewidencji, przed 30 września, w celu uzyskania uprawnienie do złożenia wniosku o dotację.

Aby taki wymóg istniał, musiałby zgodnie z art. 7 Konstytucji wynikać z przepisu prawa, stanowiącego np.: „przed złożeniem wniosku o dotację dla przedszkola niepublicznego konieczne jest zgłoszenie placówki do ewidencji placówek oświatowych”. Takiego przepisu jednak nie wprowadzono (i słusznie). Obowiązku takiego nie można również wywodzić z posłużenia się w art. 90 ustawy o systemie oświaty zwrotem „osoba prowadząca”. Przepis ten nie odnosi się bowiem do stadium organizacyjnego placówki, a jedynie wskazuje termin i podmiot uprawnione do złożenia wniosku o dotację.

Mając na uwadze powyższe będziemy podejmować dalsze działania zmierzające do usunięcia tej błędnej praktyki lub zmian legislacyjnych, przesądzających tę istotną kwestię. Zachęcamy również Państwa do dzielenia się Państwa doświadczeniami w tym zakresie.

Dla zainteresowanych zamieszczam dalsza część korespondencji z NIK: dalsza korespondencja NIK

autor: Lech Gniady, radca prawny

2 myśli nt. „Wpis do ewidencji a wniosek o dotację – ciąg dalszy

 1. Marek

  Czyli wnioskując z wypowiedzi NIK przedszkole niepubliczne nie zgłoszone do ewidencji placówek oświatowych przed 30 września nie może starać się o dotację. Może to być problematyczne ponieważ placówka musi przedstawić na piśmie warunki które ma spełniać a które mogą być zrealizowane dopiero po uzyskaniu dotacji. Można więc stwierdzić, że aktualnie musimy zaadoptować np: budynek i zapewnić w nim odpowiednie warunki, za swoje pieniądze, (których możemy nie mieć) zgłosić placówkę i wtedy dostaniemy pieniądze tak?

  Odpowiedz
  1. pnplaw_adm Autor wpisu

   Niestety Logika NIK zakłada taki właśnie scenariusza, jak Pan opisuje. Czyli zakładamy przedszkole za własne pieniądze do 30 września danego roku. Następnie dokonujemy wpisu do ewidencji placówek oświatowych a dotację na przedszkole dostajemy dopiero od stycznia roku kolejnego. W praktyce oznacza to kilka miesięcy funkcjonowania placówki bez dotacji przedszkolnej. Niemniej jednak stanowisko Najwyższej Izby Kontroli nie jest w żaden sposób wiążące. Szkoda tylko, że NIK w swoich działaniach propaguje mylne (w moim przekonaniu) rozumienie ustawy.

   Pozdrawiam
   Lech Gniady

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*