Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na list

Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN odpowiedział na mój list z lutego br. w sprawie m.in. wynagrodzeń w niepublicznych szkołach i przedszkolach oraz zatrudniania nauczycieli na umowie o pracę.

odpowiedź MEN

Zdaniem MEN, limit wynagrodzeń do 150% lub 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego dotyczy wszystkich osób fizycznych zatrudnionych w placówkach, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Natomiast odnosząc się do pytania o zatrudnianie nauczycieli i problemy z tym związane, MEN udziela jednej odpowiedzi: wszyscy nauczyciele we wszystkich szkołach i placówkach muszą być zatrudniani na umowie o pracę, także logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni i doradcy zawodowi. MEN podpowiada jedynie, aby zatrudniać ich na niski wymiar etatu.

Warto przytoczyć konkluzję tego pisma, wskazującą na przesłanki wprowadzenia tych zmian:

“Uregulowanie sposobu zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dokonane zostało w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania w tych jednostkach, bezpieczeństwa uczniów i wychowanków, a także w trosce o zapewnienie nauczycielom tych jednostek możliwości korzystania z uprawnień pracowniczych.”

Oznacza to, że Państwa szkoły, przedszkola i placówki, które zatrudniają nauczycieli i specjalistów na umowie cywilnoprawnej albo jako przedsiębiorców, nie  zapewniają odpowiedniej jakości procesu nauczania ani bezpieczeństwa uczniów i wychowanków.

I na koniec z pisma: “Mając na uwadze powyższe, zmiany zawarte w ustawie … w zakresie ustawy – Karta Nauczyciela stanowią nową i pożądaną jakość w zatrudnianiu nauczycieli w szkołach niesamorządowych.” Bez komentarza…

Co zatem robić? Może pisać, pisać, pisać do MEN…???

Robert Kamionowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*